Logopedie Alphen Vitalis

Heeft u een hese stem na een dag hard werken? Komt het spreken bij uw kind niet op of vertraagd op gang? Heeft u problemen met spreken of slikken na een hersentrauma? Stottert u of uw kind? Een kleine greep uit problemen die vallen onder de deskundigheid van een logopedist. Als u problemen heeft met communiceren of u maakt zich zorgen over het spreken van uw kind, neem dan contact op met een logopedist.

Een logopedist onderzoekt en behandelt kinderen en volwassen bij wie het communiceren niet vanzelf gaat. Problemen kunnen zich voordoen bij het spreken, de taal, het stemgebruik en het gehoor. Ook het afleren van schadelijke mondgewoonten en het behandelen van slikproblemen valt onder de deskundigheid van een logopedist.

Bij Logopedie Alphen Vitalis worden zowel kinderen als volwassenen begeleid bij het optimaliseren van hun spraak, taal, stem en gehoor. Vera Vreeswijk heeft ruime ervaring met het begeleiden van zowel (jonge) kinderen, pubers als volwassenen en biedt deskundige zorg op maat. Samen met u wordt gezocht naar een begeleiding die het best bij u of uw kind past, zodat communiceren weer (meer) vanzelf gaat.

Logopedie is spraakmaken(d).